tea

Gata

  /    /  Gata
 • Gata with khoriz (750 gr.)

  2000
 • Gata with chocolate khoriz (750 gr)

  3000
 • Gata with peanuts (750gr.)

  3000
 • Gata with dried fruits (750 gr.)

  3000
 • Gata with hazelnut (750 gr.)

  3000
 • Gata with khoriz/pcs (250 gr.)

  350
 • Gata with chocolate khoriz/pcs (130 gr.)

  350